Caxia

Din nøkkel til smartere beslutninger og effektive operasjoner

Kontakt oss

Lås opp potensialet i dine data

Caxia er Tagtechs egenutviklede skybaserte plattform som gir deg verktøyene du trenger for å samle inn, analysere og handle på data fra din bedrift.

Med Caxia kan du

Med Caxia kan du:

  • Få full oversikt over dine data fra ulike kilder

  • Ta smartere beslutninger basert på fakta

  • Effektivisere dine operasjoner og øke lønnsomheten

Caxia tilbyr et bredt spekter av funksjoner, inkludert:

Ikon - IOT symbol

Datainnsamling fra IoT-sensorer

Caxia kan samle inn data fra ulike sensorer, som temperaturmålere, bevegelsessensorer og andre typer IoT-enheter.

Ikon - App med bruker

Appintegrering

Koble Caxia til apper for å samle inn data fra brukere, for eksempel registrering av avfall, adgangskontroll, vann- eller dieselfylling.

Ikon - Overvåkningskamera med wifi

Smarte kameraer

Integrer Caxia med smarte kameraer for å samle inn visuell informasjon, for eksempel sporing av lastbærere, overvåkning av produksjonslinjer eller trafikkstrømmer.

Ikon - RFID symbol på skjerm

RFID-teknologi

Caxia støtter RFID (Radio Frequency Identification) for sporing av gjenstander, lagerstyring eller tilgangskontroll.

Ikon - sammenkobling

Integrasjon med ERP- og fagsystemer

Koble Caxia til dine eksisterende systemer, for eksempel økonomi- eller logistikksystemer.

Ikon - dashboard med grafer

Dashboards for visualisering

Opprett informative dashboards som gir deg en oversikt over dataene dine og hjelper deg å ta informerte beslutninger.

Ikon - varsling på skjerm

Varslingsrutiner

Sett opp automatiske varslinger basert på bestemte hendelser eller terskelverdier.

Vareuttak

Caxia Scan&Go: Effektivt og enkelt.

Ønsker din bedrift en sømløs løsning for å håndtere uttak av varer og forbruksmateriell? Med Caxia Scan&Go, får du en brukervennlig mobilapplikasjon som gir dine ansatte en effektiv måte å skanne ut varer til prosjekter, arbeidsordre, kunder eller ansatte.

Hvordan fungerer det?

Ikon - identifisering

Identifisering

Operatøren kan enkelt identifisere seg ved å skanne sitt ansattkort ved hjelp av NFC eller strekkode.

Ikon - strekkode scannes

Skanne varene

Ved hjelp av den mobile enhetens innebygde strekkodeleser, skannes varene som skal tas ut av lageret, raskt og effektivt.

Ikon - haker

Bekreftelse og ferdigmelding

Etter skanning bekrefter den ansatte uttaket og ferdigmelder transaksjonen.

Ikon - dashboard med grafer

Automatisk integrering

Uttakstransaksjonene blir umiddelbart sendt til forretnings- eller lagersystemet for videre behandling, slik at du har kontinuerlig oversikt og kontroll.

Med Caxia Scan&Go forenkler vi dine logistikkprosesser og øker effektiviteten i varehåndteringen. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan implementere løsningen hos din bedrift og ta kontroll over forbruket.

Avfallshåndtering

Caxia Waste: Effektiv avfallsregistrering mot prosjekter og kunde.

Caxia Waste er den optimale løsningen for å registrere avfall mot kunder eller prosjekter, og sikre nøyaktig kostnadsføring på prosjektnivå eller direkte fakturering til kunden. Med to varianter av applikasjonen – en for mobil, og en for nettbrett for trucker – tilbyr vi en sømløs og brukervennlig opplevelse for avfallsregistrering.

Mobilapplikasjon

Ikon - beskyttet passord

Sikker innlogging

Brukeren logger seg inn med personlig brukernavn og passord for sikker tilgang til systemet.

Ikon - søppelbil

Registrering av avfall eller opphenting

Ved hjelp av den mobile enhetens innebygde strekkodeleser, skannes varene som skal tas ut av lageret, raskt og effektivt.

Ikon - valg

Avfallsregistrering

Angi prosjektet avfallet skal føres mot og velg typen avfall som skal registreres.

Ikon - vekt med kg

Vektregistrering

Tast inn vekten av det registrerte avfallet for nøyaktig føring av kostnader.

Ikon - haker

Ferdigmelding

Ferdigmeld registreringen, og den danner grunnlaget for videre fakturering eller kostnadsføring.

Ved bestilling av opphenting kan du enkelt velge avfallet som skal hentes og spesifisere containeren direkte, med meldinger som sendes direkte til renovasjonsselskapet.

Nettbrettapplikasjon (Truck):

Ikon - identifisering

Operatøridentifisering

Operatøren bruker NFC eller strekkode for å identifisere seg sikkert i systemet.

Ikon - valg

Prosjekt- og avfallsregistrering

Velg prosjektet eller kunden avfallet skal registreres på, og angi deretter type avfall og vekt.

Ikon - haker

Ferdigmelding

Registreringen ferdigmeldes og danner grunnlaget for videre fakturering eller kostnadsføring.

Med Caxia Waste kan du effektivisere avfallsregistreringen og sikre nøyaktig kostnadsføring. Kontakt oss i dag for å implementere Caxia Waste, og ta kontroll over avfallshåndteringen på en enkel og effektiv måte!

Drivstoff- og mengdemåling

Caxia Fuel:
Effektiv registrering av drivstoff- og vannuttak.

Caxia Fuel er den ideelle applikasjonen for å spore uttak av drivstoff eller vann fra tank og kostnadsføre det mot spesifikke prosjekter eller kunder. Løsningen gir deg full kontroll over forbruket og forenkler kostnadsføringen eller faktureringen.

Slik fungerer det

Ikon - identifisering

Operatøridentifisering

Operatøren identifiserer seg på skjermen ved å skanne sitt ansattkort via NFC eller strekkode, sikrende en trygg og personlig tilgang.

Ikon - Skjerm med program

Prosjekt- eller kundevalg

Velg manuelt eller få automatisk opp det aktuelle prosjektet eller kunden som drivstoffet eller vannet skal kostnadsføres mot.

Ikon - pumpe for drivstoff

Start tankingen

Påbegynn tankingen av drivstoff eller vann etter valg av prosjekt eller kunde.

Ikon - IOT symbol

IoT sensorovervåkning

Applikasjonen er knyttet til en IoT-sensor som nøyaktig måler mengden flytende masse som fylles i tanken.

Ikon - haker

Automatisk registrering:

Når tankingen er fullført, registreres antall liter mot det valgte prosjektet eller kunden, klart for videre kostnadsføring eller fakturering.

Caxia Fuel kan integreres sømløst med ditt forretningssystem eller lagersystem for å sikre enkel overføring av data, men den kan også brukes frittstående for å danne et solid faktureringsgrunnlag eller for enkel forbrukskontroll.

Med Caxia Fuel får du ikke bare kontroll over forbruket, men også muligheten til å optimalisere kostnadsfordelingen og forenkle faktureringsprosessen. Ta kontakt med oss i dag for å implementere Caxia Fuel og få kontroll over ditt drivstoff- og vannuttak på en mer effektiv måte!

Container Code gjenkjenning

Caxia CCR: Sporing av lastecontainere.

Få full kontroll over dine containere med vår avanserte AI-baserte sporingsplattform. Caxia CCR er en banebrytende løsning for sporing av lastecontainere som bruker AI-teknologi for å identifisere BIC-koder i sanntid.

Med Caxia CCR får du

Ikon - container

Automatisert sporing

Med Caxia CCR automatiseres sporingen av lastecontainere, noe som reduserer behovet for manuell registrering og øker effektiviteten i containerhåndteringen.

Ikon - Skjerm med program

Sanntidsdata

Få tilgang til sanntidsdata om containerbevegelser, noe som muliggjør raskere registreringer og forbedret sporingsinformasjon.

Ikon - Forstørrelsesglass på skjerm

Nøyaktig identifisering

Vår løsning sikrer nøyaktig identifisering av BIC-koder, noe som minimerer risikoen for feilplassering eller tap av containere.

Ikon - hengelås

Sikkerhet og trygghet

Ved å automatisere sporingen av lastecontainere, styrker Caxia CCR sikkerheten og tryggheten rundt logistikkområdet ditt.

Caxia CCR er den perfekte løsningen for bedrifter som ønsker å forbedre effektiviteten og sikkerheten i containerhåndteringen.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan Caxia kan være løsningen for din virksomhet.